Credo - Tanulás másképp

Molnárné Rózsa Marianna - Így tedd rá!
"Polgárdiban élek és Székesfehérváron tanítóként dolgozom.
Így tedd rá! népi játék, néptánc módszertant eddig az iskolai élet mindennapjaiban alkalmaztam. A gyerekekkel megélt élmények során megtapasztaltam a hagyományőrző népi játékokkal fűszerezett mozgásfejlesztő foglalkozások eredményességét. "
2016/17-es tanévben iskolai kereteken kívül, Székesfehérváron és Polgárdiban várok, minden 3-7 életévét betöltött gyermeket
ÍGY TEDD RÁ!  foglalkozásaimra.
JÁTSSZUNK TÁNCOT! közösen, ahol fontos szerepet kapnak a mondókák, kör- és ügyességi játékok, ugróiskolák és mozgásra késztető egyszerű játékok. Fejlődik egyensúlyérzékük, járás - és ugráskészségük, kreativitásuk, problémamegoldó képességük.
A népi kultúrát felelevenítő játékos tevékenységek "gyakorlása "során megerősödik bennük az érték és élmény. Tesszük mindezt úgy, hogy észrevétlenül sajátítják el a magyar néptánc egy-egy motívumát.
Szórakozás lesz hétről-hétre a tánc, ahol mindenki az életkori sajátosságának megfelelő szabad tevékenysége során indul el egy
" …játékban, táncban, dalban gazdag " mindennapokat felfedező úton!
tel.:      16.00 óra után            06-30-6956648